Gestolde Tijd

Arjen Boerstra, Harry Cock, Wia van Dijk, Loes Heebink, Jet van Oosten, Els Otten, Ruud de Rode en Gert Sennema

Galerie Mozaiek Zuidlaren

De expositie toont werken van Arjen Boerstra, Harry Cock, Wia van Dijk, Loes Heebink, Jet van Oosten, Els Otten, Ruud de Rode en Gert Sennema, die een of meerdere kunstwerken hebben gerea­liseerd waarbij de huidige bewoners betrokken zijn geweest. Dit met een daadwerkelijke bijdrage of een kunstwerk waarbij verhalen, at­tributen of andere zaken iets vertellen over de bewoners.